היום נרשמה עלייה של ממש בטמפרטורות, יותר מאתמול. מחר סיכוי לאובך, תהיה עוד עלייה בטמפרטורות, עם הרבה יותר עננים מאותה מערכת שמגיעה אלינו מאזור מצרים. הטמפרטורות ממשיכות להיות חמות - וגם הלילות. ביום רביעי נרגיש שרדים אחרונים של סופת "דניאל" במצרים, ואפילו חשש קל לשיטפונות בדרום

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות