00:07:58
אמיר אוחנה ונתניהו - נסביר שלא תמיד אנחנו מצביעים על השקר, אלא דווקא על המסר; האשמנו את שרן השכל שלא יצאה נגד הדרת נשים ברמת גן, ושגינו. לא נותר לנו אלא לאכול את כיסוי הראש; גבר מטיח שמפו בעוצמה על משטח רטוב - אמרתם לנו שככה זה בטבע. נבדוק איפה בטבע.

כל הפרקים