00:07:59
ראש הממשלה שוקל למנות את איוב קרא לשגריר במצרים - יצאנו לבדוק את ההיסטוריה הדיפלומטית שלו; למה מפרסמים לנו ערים לא קיימות כמו "אור ים" ו"נווה דורון"?; כולם דיברו על הפוסט של אפרים שמיר - על מה זה נועד לכסות?

כל הפרקים