13:00:00

מהצד השני עם גיא זהר | 23.12.2020

בחדשות סיפרו לנו שיש חשש שישראלים לא יתחסנו, אלא שאחר כך סיפרו לנו בהפתעה שיש עומס של ישראלים להתחסן. כי למה להרוס סיפור טוב? | בלי מעגלי שיח, ארגוני שלום וז'נבה. נועם שוסטר אליאסי שמחה שסוף סוף יש שלום שאפשר ליהנות ממנו | מה זה כ****ק, ז**ן ומז*ן? בתאגיד לא רוצים שנקרא קללות, אבל לשמוע? בכיף

כל הפרקים