13:00:00

מהצד השני עם גיא זהר | 30.11.2021

הממשלה אישרה את מינוי עמיר פרץ ליו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית למרות התנגדות ועדת המינויים. לא הייתה לנו ברירה אלא לפרק את הנימוקים להתעקשות | ג'ובים למקורבים? ברק כהן בירר איזה שינוי החילה ממשלת השינוי | האם בקוריאה הצפונית הוציאו להורג בגלל צפייה ב"משחק הדיונון"? יש פער בדיווח

כל הפרקים