13:00:00

מהצד השני עם גיא זהר | 11.08.2022

בחדשות מדווחים שנתניהו שוקל עימות עם לפיד, אנחנו לא עוצרים את נשימתנו | במה מועילה ממשלת מעבר לשר הביטחון בני גנץ ובמה פחות? עפרה לקס מסבירה | הרגעים שלא בטוח שנזכור או נרצה לזכור ממבצע "עלות השחר"

כל הפרקים