13:00:00

מהצד השני עם גיא זהר | 18.10.2022

כמה-כמה יצא ישראל מול לבנון בהסכם הגז הימי: מאה-אפס, או מאה-17%? צללנו להסכם | יושב ראש הליכוד נתניהו פונה לערבים ומבטיח תוכניות לצמצום פערים בחברה הערבית. אה, עכשיו הוא בעדן? | חיים לוינסון טוען שמלחמת "רק-לא ביבי" מעוורת את מי שפעם לחמו בעד ערכים מסוימים

כל הפרקים