00:13:07

מהצד השני עם גיא זהר | 22.02.2023

בקואליציה טוענים - חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נחקק ברוב קטן, מה זה אומר על מעמדו? הפערים לשיפוטכם | משה בוגי יעלון טוען שראש הממשלה נתניהו משקר כשהוא אומר שקראו למרי אזרחי, האומנם? | אבישי גרינצייג מפרק את הצעת החוק על סמכויות בתי הדין הרבניים. מסתבר שלא כצעקתה

כל הפרקים