00:13:00
בימים של שטף בלתי פוסק של מסרים ואינפורמציה, יש מי שמנסה לעשות סדר, ולחשוף את הפער שבין המציאות לבין הדרך שבה היא משתקפת בתקשורת, ואת המנגנונים שמעצבים לנו אותה. מגיש: תם אהרון

כל הפרקים