13:00:00
ניסיון חטיפת נשק באשקלון התברר כאירוע לא לאומני, אז למה החלטנו שהוא כן עוד לפני שהיה לנו את כל המידע? | האופוזיציה קיבלה את עידית סילמן אליה בזרועות פתוחות. הזדמנות לבדוק כמה סגורות הן היו עד לא מזמן | מדוע הפתרון שמציעה השרה מיכאלי לא יפתור את הפקק בנמלים? יובל שדה מסביר

גיא זהר - מהצד השני

עונה 1