00:13:00
שר התרבות מיקי זוהר מאשים את התקשורת בצריבת שקרים בעניין הקפאת מיזם "שבת ישראלית". יכול להיות שגם לו היה חלק בצריבה? | ועדה נשיאותית או משאל עם? עפרה לקס מבררת מהי עמדתו של יאיר לפיד בנוגע למאבק ברפורמה המשפטית | כן כן, עשרה שופטים אשכנזים מול אחד מזרחי. אבל בחייאת, לא כולם אשכנזים

גיא זהר - מהצד השני

עונה 1