00:12:40
שר המשפטים לוין ציטט את ראש האופוזיציה לפיד מהעבר בעד ביטול עילת הסבירות. אבל היו לו עוד ציטוטים מפעם | השר ישראל כ"ץ טוען שבית המשפט יוכל לפסול על אי סבירות קיצונית. האומנם? | ח"כ עופר כסיף ואחרים משתמשים בסיפור על קליגולה והסוס. הפרכנו אותו | לישי שנרב נמאס מההשוואות בין המחאה הנוכחית להתנתקות, אבל דבר אחד הוא חייב כן להשוות

גיא זהר - מהצד השני

עונה 1