00:13:00
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתנגד להעברת כספים לחברה הערבית ויש לו טענות. אז ביררנו אותן לעומק | עפרה לקס התקוממה מהאמירה של ארי שמאי, אבל טוענת שהזדרזנו להתקומם על שי גולדן | מנקים שולחן, הפעם ברביעי: הפייק על הסרטון הערוך של המשטרה וגם המרואיין הלא נכון של עופר חדד

מהצד השני 2020 חדש טנטטיבי

גיא זהר - מהצד השני

עונה 1