שיעורו השבועי של הרב יצחק יוסף
שיעור רב - הרב יצחק יוסף