תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. שרון קנטור ומומחים עם כל מה שחדש ומרתק במדע

RadioProgram1129_img686605621.jpg
29.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
28.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
24.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
23.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
22.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
21.5.221.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
18.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
17.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

RadioProgram1129_img686605621.jpg
16.5.2023 - שלושה שיודעים - שרון קנטור

Loading...