קאבר גלובלי  מגזין חדש 18.08.20
בעולם גוברת הדאגה מההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה ומזהירים מהשלכות קשות ולא רק בגלל פייק ניוז ואיבוד משרות

כל הפרקים