01:23:00
הזמן הירוק: תוצאה ישירה של בעיית הביוב - חיידקים בים. הרשויות מצפצפות על התקנות, השרים מתעלמים והביוב פשוט זורם היישר לתוך הים. החלק הראשון בתחקיר

כל הפרקים