הזיהום בכינרת השבוע גבה מחיר של אלפי דגים מתים ונזק רב. מאחורי הסיפור הזה - הרעלה שיטתית בעבור בצע כסף שהולכת ומתפשטת בכנרת.
תגיות:

כל הפרקים

}