תושבי ראשון לציון יצאו למלחמה נגד מתקן אשפה חדש - שיוקם בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ויזמים פרטיים. הם חוששים שהמתקן יחשוף אותם למפגעים סביבתיים מסוכנים

כל הפרקים