רבאב נאסר, מנהלת התיכון הערבי ברמלה, היא הרוח החיה מאחורי אחד מבתי הספר המורכבים ביותר: התלמידים שלה מגיעים מהשכונות הכי אלימות בעיר. על האתגרים, והקושי להמשיך אחרי ששני בוגרי בית הספר נרצחו

כל הפרקים

}