Https Kanstaticazureedgenet Download Pictures 2023 2 7 Imgid 93279 Aa
בקרב על דמותה של מדינת ישראל, נלחמים גם הדור הצעיר. בין אם סטודנטים שיצאו מהקמפוסים, להפגין נגד הרפורמה המשפטית, או תלמידי הישיבות שהגיעו לרחוב הקבלן, למחות על פסילת מינויו של אריה דרעי. אורי לוי ביקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בשבוע בו הלך הרוח היה בעיקר משפטי

כל הפרקים

}