Https Kanstaticazureedgenet Download Pictures 2023 2 7 Imgid 93279 Aa
01:35:00
לפני שלוש שנים זיהתה רופאה בשם תמרה קוליץ את הקושי של ניצולי שואה להגיע לטיפול רפואי רגיל בקופות חולים ובבתי חולים. היא החליטה לעשות מעשה ולהביא את הטיפולים ואת הרופאים אליהם הביתה. היום מתנדבים בעמותה "למענם" מאות רופאים, וניידת מלאה ציוד משמשת אותם כמרפאה ניידת ומאפשרת להם לטפל בניצולים ממש בסלון ביתם

כל הפרקים

}