Https Kanstaticazureedgenet Download Pictures 2023 2 7 Imgid 93279 Aa
על מצעד הדגלים מדברים כבר בכל העולם - ולא מסיבות טובות. כי לצד ההתנהלות הרגועה של רבים מהצועדים, היו שם גם עיתונאים שהותקפו ונפגעו וקריאות גזעניות כלפי ערבים - והכול מול המצלמות

כל הפרקים

}