Https Kanstaticazureedgenet Download Pictures 2023 2 7 Imgid 93279 Aa
00:11:42
ההתנחלות חרמש נהנית משגשוג ומתנופת בנייה ומציינת 40 שנים לעלייתה על הקרקע. רק שהשבוע, במקום לחגוג, היא קברה את מאיר תמרי, תושב המקום ואב לשני ילדים קטנים, שנרצח ממש על הציר הראשי המוביל לביתו. כתב כאן חדשות יצא לצפון השומרון וראה את האצבע המאשימה של התושבים מופנית לצבא ולממשלה

כל הפרקים

}