Https Kanstaticazureedgenet Download Pictures 2023 2 7 Imgid 93279 Aa
00:09:37
בשבוע שעבר, בגבול ירדן הצפוני, סיכלו לוחמים של מג"ב וצה"ל הברחה של אמצעי לחימה סמוך לקיבוץ אשדות יעקב, הברחה שהייתה חריגה ביחס להברחות קודמות והפרטים עליה עדיין אסורים בפרסום. אורי לוי יצא לעמק הירדן בחום של 46 מעלות כדי לבדוק אם אנחנו בפתחה של חזית חדשה, עשר דקות מהכינרת
ז'אנר:

כל הפרקים

}