Https Kanstaticazureedgenet Download Pictures 2023 2 7 Imgid 93279 Aa
00:12:19
ישראל כולה מלאה עכשיו בביטויים של אחווה ועזרה הדדית, אבל את המתנדבים החרוצים ביותר, ולבטח הריחניים ביותר, תוכלו למצוא ברפתות של העוטף, מניר יצחק ועד ניר עוז. #אורי_לוי_בדרכים

כל הפרקים

}