cat19501_img318717956.jpg

מרוסיה באהבה

הספר הראשון בסדרת "נמלה" של ספרות אוקראינית מתרחש במוסקבה של ברה"מ המתפוררת, בה מסתובב הגיבור במסע של אלכוהול, מין ואידיאולוגיה - עורך הסדרה אסף ברטוב הסביר מדוע עד היום לא הכרנו ספרות אוקראינית; גיליון חדש של כתב העת ננו-פואטיקה מוקדש לשירה רוסית בשנים 1970-2020 - עורך הגיליון טינו מושקוביץ טוען שלא הרבה השתנה מבחינת סובלנות המשטר לתרבות; וגם: הספר על תרבות הביטול - הפך לקורבן של תרבות הביטול
  • 41 דקות
מה שכרוך
מרוסיה באהבה