cat30260_img727101768.jpg

איך מפילים משפחת פשע?

28 מכוניות יוקרה ומיליון וחצי שקלים במזומן הם רק חלק מהשלל שמצאה המשטרה בפשיטה על משפחת הפשע אבו לטיף, שהפכה לאימת הצפון. יואב קרקובסקי שוחח עם כתבת הפלילים אורלי אלקלעי ועם תנ"צ בדימוס בני אבליה, ושמע מהם על המלחמה נגד העבריינים הכבדים
  • 27 דקות
עוד יום
איך מפילים משפחת פשע?

עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר