cat29919_img268725470.jpg

מלחמות השבת

עוד לא עברו שבועיים מאז כינון הממשלה ויהדות התורה כבר זועמת על הפגיעה בקדושת השבת, בשל עבודות התשתית של הרכבת. ומה לגבי יתר חילולי השבת בחסות הממשלה? יואב קרקובסקי מברר האם אפשר לקיים מדינה מודרנית בלי לחלל שבת, מי צריך להחליט מה חיוני ומה לא והאם זאת רק ההתחלה? משתתפים: כתבנו לענייני תחבורה שרון עידן; פרשננו יאיר אטינגר; דוד לפלר, לשעבר מנכ"ל משרד הכלכלה
  • 25 דקות
עוד יום
מלחמות השבת

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: תמיר צובארי, דימה קרנצוב, דבורה סוויסה, רוני נאור | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד