cat29348_img865662614.jpg

מערכת המשפט על הכוונת

הממשלה המיועדת מתכננת שורה של שינויים שנועדו לתקן את האיזון שהופר בין הרשות השופטת לזו המחוקקת. מתנגדיה רואים בכך פגיעה אנושה בדמוקרטיה. יואב קרקובסקי משוחח עם פרשניתנו תמר אלמוג על הצעדים המתוכננים וגם עם ח"כ לשעבר מטעם הליכוד אוריאל לין, שהוביל בזמנו את חקיקת חוקי היסוד שהיוו תשתית למהפכה החוקתית של השופט ברק
  • 32 דקות
עוד יום
מערכת המשפט על הכוונת

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: ליטל אטיאס, חן עוז | בצוות: יותם רוזנוולד