cat29309_img312409959.jpg

הוויכוח על תקציבי הישיבות

כוונתה של הממשלה המיועדת להכפיל את תקציב המלגות לאברכים ולבחורי ישיבה מצית פולמוס ישן אך עדכני יותר מתמיד. בכמה כסף מדובר? מה עשויות להיות ההשלכות על שילוב החרדים בשוק העבודה? איך רואים את זה באוצר ומנגד ברחוב החרדי? חן ביאר מארח את ליאל קייזר ואת עקיבא ווייס
  • 28 דקות
עוד יום
הוויכוח על תקציבי הישיבות

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: קובי בז'יק, דימה קרנצוב | בצוות: יותם רוזנוולד