cat26517_img670236939.jpg

ישראל ושאלת הפליטים מאוקראינה

זה התחיל כמו שנהוג אצלנו, בבלגן. אחר כך מדינת ישראל הודיעה שהשערים ייסגרו אחרי הפליט החמשת אלפים. ואז שגריר אוקראינה בישראל השתעשע ברעיון לעתור לבג"ץ נגד המדינה, עורך דין ישראלי הגיש את העתירה, וזה עבד – השרה איילת שקד נאלצה לעשות פרסה ועכשיו הממשלה כבר נערכת לקליטה המונית. עקיבא נוביק ותמר אלמוג על כל השיקולים לנוכח משבר הפליטים. משתתף: ארנון מנטבר, יו"ר המרכז להגירה בין-לאומית וקליטה
  • 21 דקות
עוד יום
ישראל ושאלת הפליטים מאוקראינה

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: דני זקן, יאיר ניומן