cat25357_img465289107.jpg

פיל לבן מעופף

למה ראשי המדינה מסרבים להשתמש במטוס הממשלתי החדש והיקר עד מאוד "כנף ציון"? גילי כהן מספרת את סיפורו של המטוס בעזרת איתי בלומנטל ומיכאל שמש, על היבטייו הכלכליים והפוליטיים – מדוע נקנה, כמה הושקע בו לאורך השנים ומה הסיכויים שבכל זאת ימריא אל על?
  • 19 דקות
עוד יום
פיל לבן מעופף

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: יאיר ניומן