cat23309_img788263186.jpg

משפט נתניהו: מפעל הנקניקיות של ישועה

הפרק השלישי ביומן הצפייה של שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם. החקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה נמשכת ובליל האינטרסים והיעדר האתיקה העיתונאית עולים על גדותיהם
  • 24 דקות
עוד יום
משפט נתניהו: מפעל הנקניקיות של ישועה

מגישים: שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם