cat13317_img181591863.jpg

זמן של מספרים

קינה על הבגרות במתמטיקה עם דברי הרמב"ם במורה נבוכים, הבדיחה של זליג ברודצקי, האווזים של אגי משעול ושיר הנעורים של רבי אברהם אליהו קפלן. וגם: רבי אלעזר בן הורקנוס במדרש על מות פועלי הבניין.
  • 55 דקות
אש זרה
זמן של מספרים