cat10246_img414382501.jpg

פרשת בחוקותי | עם ד"ר משה הלינגר

ד""ר משה הלינגר הוא מומחה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, גדל בבית חרדי, הפך לחילוני ושב חזרה לחיק היהדות הדתית. משה נודע בדעותיו הפלורליסטיות ויחד עם דב אלבוים הם מנסים לפרק את פרשת בחוקותי שאת עיקרה תופס פירוט הברכות והקללות, ולכן מכונה גם "פרשת התוכחה"
  • 28 דקות
בין השמשות
פרשת בחוקותי | עם ד"ר משה הלינגר