cat30237_img574326469.jpg

יש לי מושג ירוק | פרק 15 - מה זה גרין ווש?

"גרין ווש" הוא השם לפעילות סביבתית של ארגון, חברה, מדינה כשבעצם עיקר הפעילות שלהם מזהמת. שרון וכסלר מסבירה בפרק נוסף של "יש לי מושג ירוק" צילום: Pierre Terdjman / Flash90
  • 1 דקות
ב' הנבחרים
יש לי מושג ירוק | פרק 15 - מה זה גרין ווש?