cat30727_img938846840.jpg

שנה ב-75 שניות | 1958 - מרד אנשי הקולנוע וההגבלות על קול ישראל

מדינת ישראל, שנכון ל1958 נמצאת בממשלה העשירית, החליטה להטיל מיסים על הקולנוע, דבר שהוביל לשביתה גדולה של הענף, וגם החליטה להגביל שירים עם מסרים מיניים או מלחמתיים משידורי קול ישראל. שנה ב-75 שניות, הפעם סיפורה של 1958. בהגשת אריה גולן.
  • 1 דקות
ב' הנבחרים
שנה ב-75 שניות | 1958 - מרד אנשי הקולנוע וההגבלות על קול ישראל