cat30723_img827161226.jpg

שנה ב - 75 שניות | 1957 - צה"ל מתפנה בפעם הראשונה מסיני

בפעם הראשונה צה"ל נסוג מסיני לאחר סוף מבצע קדש. וגם: בשביל הטקסטיל - הסכם בין ישראל וצרפת נרקם על פי פרסומים זרים בשביל האתר בדימונה. שנה ב-75 שניות, והפעם - 1957. בהגשת אריה גולן צילום: אי-פי
  • 1 דקות
ב' הנבחרים
שנה ב - 75 שניות | 1957 - צה"ל מתפנה בפעם הראשונה מסיני