cat30722_img502363563.jpg

שנה ב - 75 שניות | 1956 - "מעבר לגבול גואה ים של שנאה"

הלאמת תעלת סואץ והמתח הצבאי שהוביל למבצע קדש, וגם: דגל שחור - הטבח בכפר קאסם. ככה נראתה 1956. שנה ב-75 שניות, בהגשת אריה גולן. צילום:אי-פי
  • 1 דקות
ב' הנבחרים
שנה ב - 75 שניות | 1956 - "מעבר לגבול גואה ים של שנאה"