cat30716_img226871168.jpg

שנה ב - 75 שניות | 1953 - הזקן פורש

הבעיות עם אמא רוסיה, הפרישה הראשונה של בן גוריון וגם: העלאת המהירות המותרת ל-75 קמ"ש. האירועים הגדולים של 1953. שנה ב-75 שניות בהגשת אריה גולן. צילום: אי-פי
  • 1 דקות
ב' הנבחרים
שנה ב - 75 שניות | 1953 - הזקן פורש