cat12271_img831237392.jpg

אותיות ומופתים: חלק 1

אגיפטולוגיה היא תחום שעוסק במצרים העתיקה מזוויות מגוונות: תרבות, גיאוגרפיה, שפה, אומנות, ארכיטקטורה. נלמד על השפה שבמצרים העתיקה (3000-1000 לפני הספירה), על הכתב ההירוגליפי. כדי להבין את התקופה חשוב ללמוד גם על הדת, שהיתה מאפיין מרכזי של מצרים הפרעונית. עם פרופסור אורלי גולדווסר
  • 54 דקות
המעבדה
אותיות ומופתים: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור אורלי גולדווסר
תחקיר: יובל אונגר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ