cat15887_img567891600.jpg

הפרח והגנים: חלק 1

בוטניקה היא ענף במדעי החיים שבמסגרתו נחקרים מגוון תחומים בעולם הצומח. נגדיר מושגי יסוד, כדי שנוכל לעסוק באבולוציה של פרחים: מאקרו אבולוציה, מיקרו אבולוציה סיסטמטיקה ועוד. נספר על ישראל כבית גידול מרובה במיני צמחים, שבמדע טרם איתרו וזיהו את כולם. עם דוקטור יובל ספיר
  • 43 דקות
המעבדה
הפרח והגנים: חלק 1

חוקר אורח: דוקטור יובל ספיר
תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן
טכנאי השידור: אלון מקלר ודרור רוטשטיין
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ