cat29654_img922941765.jpg

רפואה טרנס הומנית - פרק 1

ההתקדמות של הרפואה מביאה אותנו ליכולות ריפוי, מניעה ואף חדשנות (כמו מפות שמושתלות בעין האנושית) שלא הכרנו קודם לכן. פגישה ראשונה עם החידושים בתחום. עם פרופ' אריאל ראבל, מומחה לגינקולוגיה, חברת קדימה סטם
  • 53 דקות
המעבדה
רפואה טרנס הומנית - פרק 1

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, הפקה: חן עוז ואלכס לויקר