cat30702_img634181134.jpg

רוחות הרפאים שלנו

יאיר אסולין ואלון עידן משוחחים על המשל שבמקרה אלרועי שבת ז"ל, על האנגלית של סמוטריץ והמערה של אפלטון, על המאבק בסוציאליזם המזויף במלחמת יוסי בניון וערן זהבי ועל רוח הרפאים של קרל מרקס שמרחפת מעל הכל (140 שנה לפטירתו)
  • 36 דקות
התבודדות
רוחות הרפאים שלנו

מגישים: יאיר אסולין, אלון עידן עורך: נדב הלפרין