cat8902_img775094554.jpg

חופשה בברלין

אושי מנסה לקלקל ליובל את החופשה באופן פילוסופי. על תעשייה של שקרים וטמטום שכל, על מערות מלאכותיות ועל מטוס שאף פעם, אבל אף פעם לא יכול להגיע ליעד שלו
  • 28 דקות
לא סופי
חופשה בברלין

הגשה - ד"ר אושי שהם קראוס ויובל מלחי, הפקה - אסף מרגלית, איל שינדלר, רני שחר