cat8397_img126659754.jpg

להכות את הילדים של השכנים

בואו נחייך. הילדים של השכנים מטריפים אותנו. צועקים, מקללים ומפריעים. מותר לי להכות? האמת, ברור לי שזה לא לעניין, אבל מה כן אפשר לעשות?
  • 24 דקות
לא סופי
להכות את הילדים של השכנים

הגשה - ד"ר אושי שהם קראוס ויובל מלחי, הקלטה - חן עוז, עריכת סאונד - אסף רפפורט, הפקה - איל שינדלר, רני שחר