cat8395_img166394856.jpg

מהי פילוסופיה

אנחנו מדברים כבר שבועיים על פילוסופיה אבל האם ברור לנו מהי? בפרק הזה ננסה להבין במה אנחנו מתעסקים בכלל.
  • 24 דקות
לא סופי
מהי פילוסופיה

הגשה - ד"ר אושי שהם קראוס ויובל מלחי, עריכת סאונד - אסף רפפורט, הפקה - איל שינדלר, רני שחר