cat8394_img69132192.jpg

קנאה

למה מה שיש לאחר מטריף אותנו? נתחיל בעולם שלא סותם את הפה ונכיר את ז'אן בודריאר, נדבר על דניאל כהנמן וכלכלה ההתנהגותית ונסיים במשל מנחם על שושנה יפיפיה
  • 25 דקות
לא סופי
קנאה

הגשה - ד"ר אושי שהם קראוס ויובל מלחי, עריכת סאונד - אסף רפפורט, הפקה - איל שינדלר, רני שחר