cat18304_img58099635.jpg

מאחורי בניית עוגב-גדעון שמיר-חלק א

מוצרט קרא לעוגב מלך הכלים, ואכן הוא כלי מלא ניגודים, מפחיד ומאיים, אך כובש בצליליו העשירים, עם אישיות וּנשמה. לכאורה כלי מקלדת, אבל בעצם כלי נשיפה של אינספור חלילים. גדעון שמיר בונה העוגבים היחיד בארץ, מספר על הכלי העתיק, שמתפקד כמחשב הכי משוכלל ומודרני שקיים, המזוהה ככלי כנסייתי אבל שימש לנגינה גם בבתי כנסת, מהם שרדו את המלחמה 8 בלבד, ואחד אף יועד להגיע לכאן. יצירה אדריכלית ומוסיקאלית מופלאה.
  • 62 דקות
מאחורי הקלעים
מאחורי בניית עוגב-גדעון שמיר-חלק א